DIVERSITEIT WEEK

/ DUURZAAM ONDERNEMEN

CA Auto Bank en Drivalia nemen actief deel aan de Diversity Week, een evenement dat wordt gesponsord door de Crédit Agricole Group en dat zich richt op het vergroten van bewustzijn, het bevorderen van acceptatie van de vele vormen van diversiteit, het ondersteunen van inclusie en het benadrukken van het belang van dit onderwerp. Diversiteit is een fundamentele pijler van de hedendaagse samenleving.

Dit initiatief volgt op de Diversity Month die in november wordt gevierd, tijdens welke de Groep workshops, conferenties en trainingssessies organiseert om een steeds inclusievere cultuur te bevorderen, door diversiteit te koesteren, bewustwording bij medewerkers te vergroten en de concrete acties van de Groep te benadrukken.

Dit jaar zet de CA Auto Bank Groep zich ook actief in voor het bevorderen van diversiteit door middel van initiatieven die in lijn zijn met de vijf dimensies van het diversiteitsbeleid van de Groep, waaronder gelijke kansen, inclusie, representativiteit, solidariteit en sociale verantwoordelijkheid. Elke dag streven we ernaar om wederzijds begrip en inclusie te vergroten door middel van interne acties of externe initiatieven die zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken.

Om deze waarden te vieren tijdens de Diversity Week 2024, hebben we enkele van onze collega’s geïnterviewd die kwesties zoals inclusie, gendergelijkheid en internationaliteit zullen bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

CA Auto Bank en DRIVALIA, die zich al lange tijd inzetten om de mobiliteit van de toekomst mogelijk en toegankelijk te maken en om de talenten van de mensen die daarbij horen te benutten, lanceren een video met 5 interviews die de mogelijkheden illustreren die worden geboden door een grote internationale Groep.

Bekijk en luister naar de interviews.