Europese Investeringsbank (EIB)

Krachtens een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) zal CA Auto Bank tot 250 miljoen euro aan nieuwe liquiditeiten kunnen verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen voor kredieten voor en leasing van voertuigen met lage CO2 -uitstoot.

Dit gezamenlijke project van de EIB en CA Auto Bank draagt bij aan de prioritaire kredietverleningsdoelstellingen van de EIB op het gebied van klimaatactie en ecologische duurzaamheid: door een positief milieueffect te genereren, stimuleert dit project investeringen die gericht zijn op het verminderen van om de CO2 -uitstoot en vergroot het de bewustwording van klimaatverandering.

Zo kan CA Auto Bank haar klanten specifieke financieringen aanbieden ter ondersteuning van de vernieuwing van hun wagenpark, waarbij hun liquiditeitsbehoeften worden ondersteund door betere financierings- en leasingvoorwaarden die aan de klant worden aangeboden, dankzij een lagere rentevoet in vergelijking met de standaard financierings- en leasingvoorwaarden.

EIB in het kort

De Europese Investeringsbank, opgericht bij het Verdrag van Rome in 1958, heeft als doel financiële instellingen bij te staan in de ondersteuning van investeringsprogramma’s die in overeenstemming zijn met de door de Europese Unie vastgestelde economische doelstellingen.

De EIB streeft ernaar ondernemingen te ondersteunen, ook via leningen op middellange en lange termijn, die actief zijn in economische sectoren die door de EIB als subsidiabel worden aangemerkt en die voldoen aan specifieke subsidiabiliteitscriteria (of uitsluitingscriteria), zoals vastgelegd in de overeenkomsten tussen de EIB en CA Auto Bank.