Waarom vragen wij naar de herkomst van uw middelen?

Bij CA Auto Bank hechten we veel waarde aan transparantie en veiligheid. Daarom vragen wij u soms om de herkomst van uw middelen te verduidelijken, vooral bij grote betalingen. Deze vraag is niet alleen bedoeld om uw belangen te beschermen, maar ook om te voldoen aan Europese regelgeving.

Volgens de Europese richtlijn 2005/60/CE zijn wij verplicht om maatregelen te nemen die het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorkomen. Door de herkomst van uw middelen te controleren, dragen wij bij aan de veiligheid van het financiële systeem en helpen we illegale activiteiten te bestrijden.

Wij begrijpen dat dit soms als ongemakkelijk kan worden ervaren, maar uw medewerking is essentieel om onze gezamenlijke veiligheid te waarborgen.

Gelieve ons om deze reden op de hoogte te brengen van de herkomst van uw middelen per e-mail naar customercare.belux@ca-autobank.com.

Bedankt voor uw begrip en vertrouwen in CA Auto Bank.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst.

053 280 499
customercare.belux@ca-autobank.com