CA Auto Bank Group onthult haar Duurzaamheidsplan 2024-2026

NEWS

Brussel, 13 juni 2024

  • De Groep schetst haar ESG-strategie (Environmental, Social and Governance), die tot doel heeft waarde te creëren en winst te genereren op een ethische manier.
  • Het driejarenplan is gebaseerd op vier pijlers: Duurzame Mobiliteit, Innovatie en Digitalisering, Milieu en Mens.
  • De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer: ervoor zorgen dat in 2026 meer dan de helft van de nieuwe gefinancierde auto’s elektrisch of hybride is; het vergroten van het aandeel nieuwe BEV- en PHEV-modellen in de Drivalia-vloot tot 35%; en het verhogen van het aantal eigen laadstations in Europa met 45% (vergeleken met 2023).

Tegen 2026 zal 55% van de nieuwe financiering door CA Auto Bank in Europa bestemd zijn voor elektrische en hybride voertuigen, zal de Europese vloot van Drivalia het aandeel nieuwe BEV- en PHEV-modellen op 35% brengen, en zal de elektrische laadinfrastructuur van de Groep een bereik bereiken 2.500 stations. Dit zijn slechts enkele van de ambitieuze doelstellingen van het driejarige Duurzaamheidsplan 2024-2026, onthuld door CA Auto Bank Group.

Gebaseerd op de missie van CA Auto Bank – “To create mobility solutions every day for a better planet” – weerspiegelt het plan alle milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen van de Groep en schetst een ESG-strategie (Environmental, Social and Governance) gericht op het creëren van waarde en het genereren van winst op een ethische manier. Een voorbeeld van deze aanpak is de ambitie van de Bank om tegen 2030 80% van haar nieuwe autoportfolio uit elektrische en hybride modellen te laten bestaan.

Het Duurzaamheidsplan rust op vier strategische pijlers: Duurzame Mobiliteit, Innovatie en Digitalisering, Milieu en Mensen. Voor elke pijler zijn kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen vastgelegd voor CA Auto Bank en voor Drivalia, het verhuur-, leasing- en mobiliteitsbedrijf van de Groep, die tegen 2026 moeten worden bereikt.

Het Plan is gericht op het bevorderen van duurzaam en ethisch gedrag bij alle bedrijven van de Groep, met als doel het bereiken van verantwoorde groei en het genereren van winsten die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Deze aanpak respecteert alle belanghebbenden, dat wil zeggen werknemers, klanten, leveranciers, de lokale gemeenschap en de bredere omgeving.

Via de eerste pijler, Duurzame Mobiliteit, wil de Groep elektrische en hybride voertuigen voor iedereen betaalbaar maken, gebruikmakend van de financiële oplossingen van de Bank en de mobiliteitsplannen van Drivalia. CA Auto Bank plant dat tegen 2026 meer dan de helft van de door haar gefinancierde auto’s elektrisch of hybride zal zijn, waarbij 35% van de nieuwe financiering bestemd zal zijn voor elektrische voertuigen.

Tegelijkertijd zal het aandeel nieuwe wagens die emissievrij of emissiearm zijn 35% van de vloot van Drivalia uitmaken, en zal het aantal eigen laadstations in Europa met 45% toenemen
(vergeleken met 2023). Bovendien zal de Groep een verantwoorde bedrijfscultuur bevorderen door de ESG-vereisten voor haar leveranciers te versterken.

De tweede pijler is gewijd aan Innovatie en Digitalisering, gebieden die essentieel zijn voor het verbeteren van zowel de interne processen van de bank als het gebruik van de diensten die aan klanten worden aangeboden. Doelstellingen die tegen 2026 moeten worden bereikt, zijn onder meer het gebruik van digitale handtekeningen voor 95% van de nieuwe contracten en een toename van 75% in partnerschappen met start-ups die dezelfde toewijding aan duurzame mobiliteit en verantwoorde groei delen.

CA Auto Bank zet zich ook in voor het Milieu, wat de focus is van de derde pijler. Dit neemt met name de vorm aan van een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk, bijvoorbeeld door de vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2026 te verdubbelen (-16% ten opzichte van 2022) en door de eigen vloot van bedrijfsauto’s voor meer dan 50% uit volledig elektrische voertuigen te laten bestaan, een aandeel dat oploopt tot 90% als plug-in hybride voertuigen worden meegerekend.

Het welzijn van Mensen, te beginnen met werknemers, is de vierde pijler van het Duurzaamheidsplan van CA Auto Bank. Om een goed evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen, wordt vanaf 2025 een betaald verlof van 28 dagen voor de tweede ouder ingevoerd en worden de uren die aan de opleiding van werknemers worden besteed bijna verdubbeld. Bovendien streeft de Groep naar vrijwel gelijkheid op het gebied van gendervertegenwoordiging, waarbij vrouwen 48% van de beroepsbevolking uitmaken.

The 2024-2026 Sustainability Plan is a cornerstone of our Group’s strategy“, zei Giacomo Carelli, CEO of CA Auto Bank en Chairman of Drivalia.As the “mobility Bank for a better planet”, we want to drive change towards a more sustainable and inclusive future. In a world where mobility is a crucial driver of our development, we have a unique opportunity to turn this challenge into an extraordinary opportunity for positive impact. We will do so by drawing on the strength of our history and the good work we have done so far”.

Delen op

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • E-mail